Nabízíme pomocnou ruku ve všech fázích finančního zabezpečení vašeho projektu.

Co nabízíme Kontaktujte nás

KDO JSME

Často potkáváme zástupce společností nabízející kvalitní odborné služby nebo výrobky, ale chybí jim finanční prostředky pro další růst. Neví, kde začít a kam se pro informace obrátit. Vidíme také celou řadu firem, které úspěšně o grant požádaly, ale nyní zjišťují, jak zatěžující se stává administrativa spojená s dotací a chybí jim potřebné znalosti a kapacity.

Již dvacet let se proto věnujeme podpoře administrace grantů a dotací v oblasti veřejně prospěšných aktivit. Naší doménou je orientace na finanční řízení v celém průběhu – od plánování, hledání vhodných zdrojů, tvorby rozpočtů, přípravy grantových a dotačních žádostí, průběžné sledování čerpání finančních prostředků, až po závěrečné a auditorské zprávy.

Co nabízíme

Během mnohaleté praxe jsme vyvinuli logický a dobře strukturovaný systém finančního řízení, který vám přizpůsobíme na míru s přihlédnutím na fungování vaší organizace a účetní software. Jeho aplikace pro vás nevyžaduje žádné další investice a rozsah spolupráce si zvolíte sami dle vašich aktuálních potřeb a možností.

NÁŠ SYSTÉM VÁM UMOŽNÍ výrazně snadněji

  • plánovat čerpání finančních zdrojů,
  • sledovat průběžné čerpání rozpočtu vaší organizace i jednotlivých projektových rozpočtů,
  • pracovat s kofinancováním, tedy s doplňkovými finančními prostředky pro vaše projekty,
  • kontrolovat vazby mezi závěrečnými finančními zprávami a účetnictvím,
  • připravit bezchybné finanční zprávy pro vaše donátory.

NABÍZÍME VÁM SLUŽBY v těchto oblastech:

Poradenství / vhodné pro začínající organizace

Máte zatím pouze skvělý nápad sepsaný na papíře, ale nevíte, jaké další kroky podniknout a kde začít shánět finance pro svůj projekt? Rádi vám ukážeme, kde začít a pomůžeme nastavit procesy ve vaší společnosti tak, aby fungovala co nejefektivněji.

Finanční řízení, administrace projektu

Připravíme pro vás kvalitní rozpočet v souladu s aktuálními evropskými standardy a požadavky donátorů. Vytvoříme pro organizaci nepostradatelný provozní rozpočet. V průběhu realizace vašeho projektu zajistíme častokrát podceňované sledování čerpání rozpočtu a můžeme také podávat průběžné zprávy pro vaše vedení nebo dárce. Po skončení akce provedeme závěrečné vyúčtování podle podmínek donátora.

Školení na míru - vaše budoucí samostatnost

Nabízíme školení vás a vašich zaměstnanců v oblasti finančního managementu - Jak vést doklady, abyste s nimi později měli co nejméně práce? Jaké položky jsou v rozpočtu nezbytné a co naopak potřebovat nikdy nebudete? Možná na poslední chvíli objevíte vhodnou výzvu pro váš projekt a bude zapotřebí okamžitě připravit projekt pro podání žádosti. Na všechny tyto eventuality vás připravíme.

Pomoc s auditem

Auditorské zprávy vyžadují důkladnou přípravu s ohledem na české a evropské legislativní procesy. Projdeme s vámi a zkontrolujeme všechny podklady tak, aby kontrola proběhla bez potíží a vy jste nebyli vystaveni riziku odebrání části finančních prostředků.

Podpora při jednání s donátory

Za dobu své existence jsme si vybudovali osobní vztahy s donátory nejen v Čechách, ale i v zahraničí – zejména v Bruselu. Rádi vás na jednání s těmito institucemi doprovodíme nebo vás zastoupíme a vyjednáme vhodnou startovací pozici.

Reference

Administrací evropských grantů a státních dotací se zabýváme přes 20 let a umíme najít řešení pro problémy příjemců, ale i poskytovatelů grantů a dotací. Realizovali jsme řadu různě náročných finančních projektů, od malých dotací až po velká grantová schémata. Zde uvádíme několik našich významných zákazníků.

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF)

V Institutu dokumentárního filmu jsme systém aplikovali a stále jej zdokonalujeme již šestým rokem. Jelikož je tato instituce financována velkou škálou zdrojů (od bruselských, přes další evropské, až po tuzemské regionální), mohli jsme zde náš produkt aplikovat v celé šíři. Jeho kvalitu jsme si ověřili v rámci úspěšně proběhlých auditů z Bruselu i v rámci České republiky.

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI (NROS)

NROS patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice. Zaměřuje se na rozvoj občanské společnosti a českého neziskového sektoru. Zkušenosti, které jsme v NROS získali, nám umožňují se na dotační problematiku podívat z pozice příjemce i dárce. V průběhu 10 let jsme zde realizovali grantová schémata od předvstupní pomoci, přes globální granty až po Norské fondy. V rámci tohoto projektu jsme společně s Revue prostor vydali publikaci: Norská inspirace: kultura občanského života v česko-norském dialogu, která se věnuje občanské společnosti u nás a v Norsku a vyšla jak v češtině, tak v norštině.

ÚŘAD VLÁDY ČR

V rámci spolupráce jsme se podíleli na administraci a přípravě dotačních řízení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a na koncepci financování protidrogových služeb v rámci ČR. Dále jsme se podíleli na přípravě Agentury pro sociální začleňování.

DOPORUČENÍ od našich klientů a spolupracovníků

Naše aktivity jsou primárně určeny pro neziskové organizace. Máme aktuální a komplexní přehled o českých i zahraničních formách grantů a dotací (obce, kraje, ministerstva, visegradský region, Evropská unie a další). Tyto zdroje jsou ovšem také velmi dobře aplikovatelné i pro podnikající subjekty.

22 HLAV s.r.o.

Miroslava Nebuželská, jednatelka

„S lidmi ze společnosti ABBS spolupracujeme už více než 10 let při projektových i firemních auditech různých organizací, pro které pracují. Vždy jsme se setkali s profesionalitou, znalostí problematiky a precizností. Při spolupráci oceňujeme rovněž kombinaci velké profesionality a lidského jednání."

ASOCIACE ANIMOVANÉHO FILMU

Michal Podhradský, místopředseda

„Naše asociace je úspěšným žadatelem tuzemských i evropských dotací. S přibývající agendou se však objem povinností spojených se správou pro nás stal velmi zatěžující, na úkor kvality. Společnost ABBS nám pomohla nastavit funkční systém, zaškolila naši účetní a připravila nám vyúčtování do podoby, kdy auditorská návštěva proběhla velmi hladce. V budoucnu chystáme se společností ABBS i nadále pokračovat a pokusíme se získat další finanční příspěvky z jiných zdrojů.“

ADAR, s.r.o.

Radana Čermáková, ředitelka

„Se společností ABBS spolupracujeme již dlouhou dobu. Ať už jako přímý dodavatel služeb, tak i jako spolupartner na externích zakázkách. Jsme společnost, která se specializuje na účetnictví a daně neziskového sektoru a v tomto ohledu je spolupráce s Alenou a Bojanem na vysoké úrovni. Způsob práce, kvalita, přesnost, aktivní přístup jsou jednou z mnoha dobrých vlastností společnosti ABBS. Oceňujeme především schopnost vzájemně komunikovat, pružně reagovat a dodávat vstupy pro vedení účetnictví neziskové organizace tak, aby již bylo vše v souladu jak s účetní a daňovou legislativou, tak i v souladu s podmínkami poskytovatelů dotací.“

Eurodan, s.r.o.

Rodan Svoboda, jednatel

„Se společností ABBS dlouhodobě spolupracujeme na vývoji systému vnitřního řízení v oblasti financování organizací čerpajících dotace a granty z tuzemských i zahraničních zdrojů. Jedná se nejen o softwarové nadstavby na míru, ale také o začlenění celého systému do vnitřních směrnic organizace. Jedná se o naprosto profesionální a kreativní tým vybavený odborným zázemím.“

OZVĚTE SE NÁM

Těšíme se na spolupráci.

RNDr. Alena Beránková

RNDr. Alena Beránková

Jednatelka
+420 604 256 913

Bojan Schuch

Bojan Schuch

Jednatel
+420 608 449 878

ABBS s.r.o

Neklanova 99/28
120 00 Praha 2

IČ: 60470003

Společnost ABBS s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25776.

Bankovní spojení: 7515082/0800
Banka: Česká spořitelna, a.s.
Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4